I meet dead people

mediumship and healing

Readings

Een goede Nederlandse vertaling heb ik nog niet gevonden. Lezing heeft bij ons alleen de betekenis van iemand die voor een publiek een leerzaam verhaal houdt. Toch is lezen wel wat bij een reading gebeurt. Ik richt mijn energie op degene die voor me zit en stel me open voor de ongesproken informatie die ik van diegene krijg. Dat gebeurt op alle vlakken. Het is alsof ik aan een buffet sta en kan kiezen wat ik neem. Informatie over alle stadia van het leven van mijn klant, karaktertrekken, problemen, sterke punten en punten waar versterking nodig is.

Het liefst begin ik mijn sessies met een reading, die dan vanzelf overgaat in contact met een of meer overledenen. Deze komen altijd met een reden. Zij komen steun geven. Mijn ervaring is dat vaak het karakter van de overledene die contact maakt, het advies inhoudt dat de klant nodig heeft.

Read more

Mediumschap

Een medium krijgt informatie door uit andere dimensies. Een medium wordt gebruikt door doden om contact te maken met ons. Dat kan contact zijn met specifieke personen, waar de betreffende dode tijdens zijn leven een band mee heeft gehad. Het kan ook contact zijn van doden die ons iets te vertellen hebben, een algemene boodschap voor wie ernaar wil luisteren.

Een getraind medium laat zich daardoor niet overvallen, deze contacten worden uitsluitend gelegd, als het medium zich daarvoor openstelt. Ik word niet steeds lastig gevallen door mensen die niet meer hier op aarde zijn. Voor ik getraind was en niet eens wist wat een medium was, gebeurde het wel eens dat overleden dierbaren van me plotseling bij me waren en dan wel of niet iets aan me wilden vertellen.

Erg heb ik dat nooit gevonden, maar ik vind het wel prettiger nu meer controle te hebben. Ik vind het helemaal geweldig dat ik nu contact kan maken met een eindeloze hoeveelheid overleden mensen. Het is een fantastische manier van contact. Natuurlijk is het geen contact met mij persoonlijk, dat gebeurt vreemd genoeg niet meer. Het gaat om contacten voor andere mensen die een band met de overledene hadden. Daarbij krijg ik dan wel inzicht in het diepste van de ziel van iemand die hier niet meer is. Ik weet hoe hij was, wat hij dacht, wat hij heeft gedaan. Nogmaals dat vind ik fantastisch. Hoe dat precies kan weet ik niet, maar ik kan daardoor dingen doorgeven aan mensen die daar vaak blij van worden of op een andere manier iets aan hebben. Voor mijzelf is het een grote eer om iemand zo intens te leren kennen, terwijl die persoon niet eens meer hier op aarde is. Kort en intens, daar houd ik van (geen sociale druk om op verjaarsvisite te gaan enz.). De karaktertrekken van deze contacten leren me veel. Soms zijn er mensen bij die zo vol liefde en vertrouwen (of geduld) zijn dat ik in schaamte mijn hoofd daarvoor buig en probeer ervan te leren.

Read more