I meet dead people

mediumship and healing

Er is zoveel meer

dan ons alledaagse leven. Alles heeft verschillende lagen. Binnenin onszelf en buiten onszelf. We zijn piepklein in het universum, maar soms hebben we contact met werelden die veel groter zijn. Sommige mensen (zoals deze bofkont) hebben ook contact met werelden die voor de meeste mensen niet toegankelijk zijn. De geesteswereld, of geef het maar een naam. De wereld waar we naar toe gaan, als we sterven.

wat heb je eraan/what's the use?

meer inzicht/better insight

contact met gestorven mensen die je dierbaar zijn/contact with deceased loved ones

mentale en lichamelijke verbetering/
mental and physical improvement


There's so much more

than our daily life. Everything has multiple layers. Within ourselves and outside ourselves. We are minuscule in the universe, but sometimes we are in touch with worlds that are much bigger. Some people ( such as lucky me) are in touch with worlds that are not accessible to most people. The spirits' world, or whatever name you like. The world we go to, when we die.

Aaltje Atsma

dat ben ik en ik ben een medium (ik ontmoet dode mensen), daarnaast heb ik helende krachten;

that's me, I am a medium (I meet dead people), and I have healing powers.